Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi liên quan đến các phụ kiện máy tính.

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông qua các biểu mẫu trực tuyến, trò chuyện trực tuyến, cuộc gọi điện thoại hoặc liên lạc qua các kênh khác.

2. Loại thông tin thu thập

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và các thông tin khác có thể liên quan đến giao dịch mua bán các sản phẩm dinh dưỡng.

3. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác nhận đơn hàng, gửi thông tin cập nhật về đơn hàng, hỗ trợ khách hàng và cung cấp thông tin liên quan đến các sản phẩm phụ kiện máy tính.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật công nghệ để đảm bảo sự an toàn của thông tin trong quá trình truyền tải và lưu trữ.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp cần thiết để thực hiện các giao dịch mua bán và cung cấp dịch vụ liên quan đến các sản phẩm phụ kiện.

5. Truy cập và sửa đổi thông tin

Bạn có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân của bạn.

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo Mật này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Thông tin liên hệ

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng và sự ủng hộ của quý khách hàng. Chính sách Bảo Mật này giúp đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm.