Chính sách thanh toán

1. Phương thức thanh toán

  • Thanh toán trực tuyến: Quý khách có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thông qua cổng thanh toán trực tuyến của chúng tôi. Quý khách chọn chuyển khoản ngân hàng để thanh toán đơn hàng của mình. Thông tin tài khoản ngân hàng sẽ được cung cấp trong quá trình thanh toán.
  • Thanh toán trực tiếp: Quý khách có thể thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.

2. Quy trình thanh toán

  • Khi quý khách hàng chọn sản phẩm và tiến hành thanh toán, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách thanh toán theo phương thức quý khách lựa chọn.
  • Sau khi thanh toán thành công, quý khách sẽ nhận được xác nhận đơn hàng và hóa đơn kèm theo thông tin chi tiết về đơn hàng của mình.